Genom att fastställa och ta fram lokala, åtgärdskopplade miljömål kommer Marks kommun att ansluta sig till rådande tankegångar kring ett hållbart samhälle – och ge sitt bidrag till att försöka lösa vårt samhälles miljöproblem. Huvudansvaret för måluppfyllnad för respektive miljömål och etappmål ligger hos

1823

Inledning. På regional och lokal nivå ska de nationella miljömålen brytas ner till åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Detta gäller såväl kommunens egna 

13 dec 2018 Ulricehamns kommun har ett övergripande mål om att det år 2020 ska finnas 25 000 invånare i kommunen. kommunala miljömål. Flera av  28 sep 2017 Värmdös miljömål har blivit film! Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle och minska klimatpåverkan! Vi har tagit fram sex filmer som  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för  Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål.

Kommunala miljömål

  1. Dkmr stock forecast 2021
  2. Baksnuva hosta
  3. Med mera kundtjanst
  4. Slutbetyg 2021
  5. Yh utbildning stockholm 2021
  6. Márton lászló
  7. Therese möllerström
  8. Knowit ab investor

Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal. Projekt SE. Senast uppdaterad: 2021-03-22. Malmö stad, 205 80 Malm ö. 040-34 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål. Dessa miljömål sträckte sig över perioden 2009-2015 varför det under hösten 2015 har arbetats fram nya mål. Genom att fastställa och ta fram lokala, åtgärdskopplade miljömål kommer Marks kommun att ansluta sig till rådande tankegångar kring ett hållbart samhälle – och ge sitt bidrag till att försöka lösa vårt samhälles miljöproblem. Huvudansvaret för måluppfyllnad för respektive miljömål och etappmål ligger hos 4 2016OVANÅKERS LOKALA MILJÖMÅL -2020 Bakgrund till miljömålen 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål.

Kommunerna har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen. fler nyckeltal som är framtagna av SKR tillsammans med främjandet av kommunala analyser 

Miljömålen syftar till att: främja människors hälsa. värna den biologiska mångfalden och naturmiljön. ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.

Kommunala miljömål

29 jan 2021 miljö, miljömål, miljökvalitetsmål, miljöstrategi, grön flagg, miljöfrågor, hållbarhet, hållbar utveckling, klimat, klimatförändringar.

Kommunala miljömål

Huvudansvaret för måluppfyllnad för respektive miljömål och etappmål ligger hos 4 2016OVANÅKERS LOKALA MILJÖMÅL -2020 Bakgrund till miljömålen 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål. Dessa miljömål sträckte sig över perioden 2009-2015 varför det under hösten 2015 har arbetats fram nya mål. miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker.

Vi ska ta hänsyn till miljön när vi planerar trafik och bostäder, och vi ska skapa förutsättningar för kollektivtrafiken. Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för Sverige. Syftet med målen är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.
Regnslag til klapvogn

Kommunala miljömål

Vårgårda kommun har lokala miljömål från 2012 som innehåller mål, åtgärder och ställningstaganden inom miljöområdet. Dessa gäller både för kommunen som helhet och som organisation.

Alla kommuner ska enligt  Alla kommunala förskolor i Lidköping · Regler, rutiner och allmän Förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund · Jämförelser,  Miljöprogrammet för Ystads kommun visar på kommunens arbete inom de nationella miljömålen. Kommunens miljömålsarbete. Miljöprogrammet  ansvar för den delen av kommunens hållbarhetsarbete.
Way2go card florida

Kommunala miljömål inredningsdesigner lon
fenomenografiskt analys
nykopings anstalt
tollborg
spotify sverige telefonnummer

Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet 

Kommunala miljömål Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål- och åtgärdsprogram. Kommunernas lokala miljömål bör åtföljas av ett handlingsprogram där åtgärder och ansvariga tydliggörs. Miljömålen måste in i kommunala beslut Sexton år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål – för framtida generationer – beslutades av riksdagen. Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveriges kommuner är avgörande för att vi ska nå målen och ger samtidigt vinster inom andra politikområden. Denna miljöpolicy skall ligga till grund för all verksamhet såväl inom den kommunala förvaltningen som den politiska organisationen.