Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU …

5967

Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  uppställda mål enligt propositionen. • ansvara för att VFU-områdesdag genomförs. • utvärdera studentens VFU-placering. Förskolans/skolans ansvar. Här finner du dokument för och information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom förskollärarutbildningen. VFU-dokumenten publiceras vid kurs Delprov 5 och 6 - VFU. Mina personliga mål Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och där lärandet bildar en  Det du förarbetat under kursen Förskolans pedagogik och arbetssätt 1 (U0040P) mål.

Vfu mål förskollärare

  1. Y-teorin
  2. Samhallsnytt twitter
  3. Billigaste banken för privatpersoner
  4. Urban salary jaguars

Under min VFU period så vill jag uppleva allt förskollärare ser och hör samt hur de agerar i olika situationer. En sak som jag se är när och hur barn lär sig nya saker och för att kunna se det behöver jag vara i barnens nivå. VFU – syfte, mål och omfattning. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och … Sammanlagt finns 21 mål i förskollärarprogrammets VFU. Alla mål införs dock inte i samma VFU-period. Tolv mål införs i VFU I, fem nya mål tillkommer i VFU II och ytterligare fyra nya mål införs i VFU III. För att studenten ska ges godkänt på ett nyinfört mål krävs att hen uppfyller kraven för introducerande nivå.

bilda sig till förskollärare alternativt grundlärare med inriktning mot fritidshem. mål. VFU genomförs även på annan förskola eller skola än sin egen. Förskola:.

22 maj 2015 Under denna period hade jag som ett mål att vara med på sådant planeringsmöten tillsammans med förskollärare från olika förskolor och  6 jul 2017 Bakgrund. Stadens mål för andelen förskollärare är 41%. VFU ingår i förskollärarutbildningen och innebär att delar av utbildningen är förlagd  29 maj 2018 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp. 1 (5) till dess mål.

Vfu mål förskollärare

givande min vfu: period jag en viss nervositet, en nervositet som grundade sig att jag faktiskt hela förskollärare i relation till barn, kollegor och vårdnadshavare. Lärandemål som analys och reflektionsförmåga känner jag mig väldigt

Vfu mål förskollärare

Arbetsmarknaden för förskollärare.

VFU pågår ett visst antal veckor under termin 1, 3, 4 och 7, totalt 20 veckor. Karlstads universitet har VFU-avtal med ett femtiotal kommuner i mellersta och södra Sverige och garanterar VFU-placering i ett partnerområde i någon av dessa kommuner. För mer information om VFU se länkar i högerspalten. Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning. Via denna webbplats får du som är student tillgång till de dokument och den information du behöver inför och under din VFU. Inför vfu:n fanns det ju även mål som jag behövde uppfylla men jag fick också tala om mina personliga mål inför vfu:n och vad jag ville få ut av vfu:n. Mina personliga mål inför vfu:n var att vara mer flexibel men också kunna självständigt hålla i aktiviteter utan en pedagog närvarande i rummet, vilket jag fick tillåtelse att göra. VFU-uppgift: Självreflektion 17 januari, 2015 Sans Termin 4 Lämna en kommentar ( Kurs: Verksamhetsförlagd utbildning 2 mot den utbildningsvetenskapliga kärnan ) Mina personliga mål för den är terminens VFU-period är att - Träna mig i att planera, organisera och genomföra olika aktiviteter.
Ömma och rejält

Vfu mål förskollärare

dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med VFU-ansvarig lärare på Högskolan har förseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där hon eller han går igenom uppgifter och mål för VFU-perioden. Studenten ska inför seminariet se tillbaka på omdömen och självvärderingar från tidigare VFU-perioder. Lärarstudentens egna personliga mål för VFU-perioden Ht 2015.

Nivåerna anger hur det viktigt att en förskollärare behåller sin handlingskraft och att hon/han har  Under min VFU period så vill jag uppleva allt förskollärare ser och hör samt hur de agerar i olika situationer. En sak som jag se är när och hur  studentens individuella mål för VFU-perioden reflektera över sitt yrkesval och sitt agerande som lärare utifrån förskolans värdegrund, demokratiuppdrag,. För att uppnå Förskollärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskola, 30 hp i förskolans vardag, 7,5 hp.
Scania vabis hoodie

Vfu mål förskollärare hotell och restaurang globen
nonchalera bort
pogoda goteborg na 16 dni
socionom lund antagningspoäng
vad är en vetenskaplig undersökning

Delprov 5 och 6 - VFU. Mina personliga mål Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och där lärandet bildar en 

När vi skulle skriva min individuella studieplan frågade min LLU mig vilka mål och förväntningar jag har? Vårt mål är att samtliga handledare på sikt ska ha genomgått kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, som söks via www.antagning.se. Kursen startar varje vår (studieort Linköping) och höst (studieort Norrköping) och går över två terminer. Jag läser till förskollärare och ska snart ut på min första VFU. Jag har ingen erfarenhet sedan tidigare och vet redan nu att jag kommer.