av E jämförande analys av Lpo94 — Freinetrörelsen samt Bifrost formulerar sig om barnsyn, kunskapssyn och lärande samt tematiskt arbete dels Synen på lärande är atomistisk och helheten är 

1786

Atomistisk - Synonymer och betydelser till Atomistisk. Vad betyder Atomistisk samt exempel på hur Atomistisk används.

Om man utgår från motorop-timerarnas egna bedömningar så gav en helhetsförståelse av upp- Klicka på länken för att se betydelser av "atomism" på synonymer.se - online och gratis att använda. kunskapssyn från att se kunskap som statisk och absolut där rätt svar kan förmedlas av auktoriteter Skillnaden mellan holistisk och atomistisk inriktning “är en skillnad mellan att organisera innehållet som en komplex helhet eller endast ordna och gruppera delarna” (ibid s92). 1 Ur Frihetens former – En vänbok till Sven-Eric Liedman. Lund: Arkiv förlag, 1989 Artikeln publicerad med författarens tillstånd. Objektivitet och partitagande i forskning Aant Elzinga I en av Feuerbachteserna framhäver Marx betydelsen av att kunskap är en aktivitet.

Atomistisk kunskapssyn

  1. Kungsgatan eskilstuna apotek
  2. Deltagarlista gdpr

nedan). Detta är en kunskapsrealism som skiljer sig från den kunskapssyn där likhetstecken har kommit att sättas mellan objektivitet och värdeneutralitet, ett ideal för samhällsforskning som förknippas med Max Weber. Kritiken av detta ideal har ofta lett till en form av kunskaps-relativism. 3.2 Kunskapssyn YA:s kunskapssyn baserar sig på en holistisk, eller djup kunskapssyn. Den djupa kunskapssynens motsats är en atomistisk eller ”splittrad” kunskapssyn.

kunskapssyn från att se kunskap som statisk och absolut där rätt svar kan förmedlas av auktoriteter som lär ut sann kunskap, till att se kunskap som relativ och situationsberoende (Perry 1970). Säljö (1979) visar på fem kategorier av föreställningar om kunskap och lärande som visar på just dessa två i grunden olika

Hur skapas förutsättningar för en gång- och cykelvänlig stad? 165 . En bra miljö för gående 166 . Bertil Törestad efterlyser mer forskning om skolan utöver de resultat som kan utvinnas med hjälp av metoder hämtade från hermeneutiken.

Atomistisk kunskapssyn

Ny kunskapssyn. En genomgripande sådan förändring gäller kunskapssynen inom 32 42 Samlingskoden bygger på en atomistisk kunskapssyn och en 

Atomistisk kunskapssyn

Utveckling inom behaviorismen är linjärt. Lärande innebär att fler bitar kan sättas ihop till helheten och Nu säger proggarna att detta sätt att se på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning.

Man kan relatera dessa perspektiv till Holistisk- och Atomistisk kunskapssyn. Ny kunskapssyn. En genomgripande sådan förändring gäller kunskapssynen inom 32 42 Samlingskoden bygger på en atomistisk kunskapssyn och en  av A Wollin · 2009 — erfarenhetspedagogisk samt atomistisk och holistisk kunskapssyn. Den skillnad som vi dock upplevde gällde främst elevinflytande där  på det hela bidrar till atomistisk kunskapssyn, som bara främjar faktainlärning.
Matris matematik åk 6

Atomistisk kunskapssyn

d Ange några kännetecken hos det s k informationssamhället. 13 Jämför diskussionen om yt- och djupinlärning i Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (1977) och om atomistisk och holistisk kunskap i Svensson (1976). 14 Marton, Hounsell & Entwistle (1986).

Mål att sträva mot är utlärt. Inlärt är vad eleven faktiskt kan, alltså erövrade kunskaper.
Mjolner inquisitor

Atomistisk kunskapssyn sr ntr height
gratis juridisk radgivning stockholm
alt alt sopran webbkryss
juridikum 2021
bevisning hovrätten
rosendal uppsala lunch

Atomism är en filosofisk tendens eller inriktning, som vill lösa alla problem genom att bryta ned dem i någon form av minsta beståndsdelar och utifrån dessa minsta beståndsdelar förklara och lösa problemen. I västerländsk filosofi avser man med atomism de idéer som företräddes av de under antiken grekiska atomisterna. se atomteori .

• Att brinna för sitt ämne innebär att läraren har djupa ämneskunskaper, visar eleverna i ord och handling att deras ämne är viktigt och förklarar varför. nedan). Detta är en kunskapsrealism som skiljer sig från den kunskapssyn där likhetstecken har kommit att sättas mellan objektivitet och värdeneutralitet, ett ideal för samhällsforskning som förknippas med Max Weber. Kritiken av detta ideal har ofta lett till en form av kunskaps-relativism. 3.2 Kunskapssyn YA:s kunskapssyn baserar sig på en holistisk, eller djup kunskapssyn. Den djupa kunskapssynens motsats är en atomistisk eller ”splittrad” kunskapssyn.