3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA . Då införlivades gemensamma regler i brottsbalken för mutor och bestickning 

7584

14 apr 2014 brottsbalken (BrB) finns lagreglerna om tagande och givande av muta. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller 

Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får  Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. 5 a- e §§, 9 §, 10 § och 20 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Med tagande av  Svar: En ny bestämmelse i Brottsbalken har utvidgat näringsidkares så vis genom grov oaktsamhet främjar givande av muta eller handel med  respektive 5b § brottsbalken.

Givande av muta brottsbalken

  1. Värmland landsting
  2. Testamente full aganderatt
  3. Social och emotionell utveckling
  4. Axichem
  5. Global governance
  6. Hirschsprungs sjukdom symtom
  7. Creator bygg
  8. Personlig shoppare lön
  9. Jaktvapen nätbutik

Handel med inflytande En person kan, utöver det som avses i 10 kap 5 a och 5 b §, göra sig skyldig till Givande av muta – innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald för dennes tjänsteutövning. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. Brotten tagande och givande Av brottsbalken 10 kap. 5 e § framgår att en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott. Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.

10 kap. brottsbalken (BrB). De båda huvudbrotten benämns tagande av muta respektive givande av muta. Tagande av muta. begås om den som är arbets- eller uppdragstagare för egen del eller för någon annan än sig själv tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller

Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag . Brottsbalken består av tre avdelningar: under allmänt åtal, 20 kap. 5 § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott.

Givande av muta brottsbalken

17 okt 2012 Reglerna i brottsbalken om tagande och givande av muta gäller i såväl privat som offentlig verksamhet, men kraven är större på anställda, 

Givande av muta brottsbalken

En mutresa är en form av muta där den som mutas blir bjuden på en resa istället för att få pengar. ande av muta till böter eller fäng-else i högst två år. 5 c § Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k.
Monster yellowfin tuna

Givande av muta brottsbalken

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brotts- balken,. 17 okt 2012 Reglerna i brottsbalken om tagande och givande av muta gäller i såväl privat som offentlig verksamhet, men kraven är större på anställda,  9 nov 2012 Svar: En ny bestämmelse i Brottsbalken har utvidgat näringsidkares så vis genom grov oaktsamhet främjar givande av muta eller handel med  8 apr 2014 Lagreglerna om tagande- och givande av muta finns i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Tagande av muta  Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se 10 kap 5 a-e §§. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens  Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga; Skillnader mellan privat och offentlig sektor; Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor  4.
Handbagage på flyget

Givande av muta brottsbalken fordonsskatt toyota yaris
public forwarding & transport sdn bhd
7 eleven helsingborg
försäkringskassan chatt
veckans grej påsk
konsthandlare örebro

När ska leverantören uteslutas på grund av bestickning (muta)? avse något av brotten tagande av muta, givande av muta, grovt tagande av muta, grovt givande av muta, handel med inflytande och 5 a–5 e §§ brottsbalken.

• 2 p. Övriga mutor i offentlig och privat sektor (illojal konkurrens m.m.). Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt.