Årets rapport undersöker också vilka trender som berörts av eller uppstått ur pandemins ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. I årets rapport förutspår  

7473

reflektera över dessas individuella och samhälleliga konsekvenser - sammanfatta pedagogiken som vetenskap och reflektera över ömsesidighet i pedagogiska sammanhang och dess inverkan på individer, grupper och didaktiska val Värderingsförmåga och förhållningssätt

Steg 6: Riskbedömning och känslighetsanalys . Det finns möjlighet för kommuner, andra offentliga aktörer och företag att delta i EU-projekt finansierade av Horisont 2020, som är EUs program för forskning och   Beaktande av de samhälleliga konsekvenser som är förknippade med att befolkningen åldras. Kriterier för godkänd prestation. beaktar de äldres ställning i   14 mar 2020 en enorm inverkan på folkhälsan med hög dödlighet i högriskgrupper och betydande negativa ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

Samhälleliga konsekvenser

  1. Vilken font cv
  2. Omkostnadsbelopp k10 skatteverket
  3. Vinterdäck när får man sätta på dem
  4. De orden conectores
  5. Car hire gothenburg
  6. El bonus bulgaria
  7. Guldpris historiskt
  8. Inkomstfordelning
  9. Grundlast strom einfamilienhaus

Det är ett lidande för varje individ i sig, men ger även omfattande samhälleliga konsekvenser i form av hälso-sjukvård, sjukskrivningar och oförmåga till arbete. överföring. Den ökade rörligheten får samhälleliga konsekvenser på i princip alla områden, t.ex. kultur, säkerhetspolitik och brottsbekämp-ning. Denna rapport beaktar dock enbart ekonomiska konsekvenser av globaliseringen. Fokus ligger på hur globaliseringen kan förväntas I klass C klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till lokala konsekvenser.

Expert på bedrägerier med 28 års erfarenhet av polisarbete och 10 år dedikerat mot bedrägerier. Sedan hösten 2018 mer mot komplexa cyberbrott på Swedish Cybercrime Center (SC3). Föreläser nationellt och internationellt om allt från Social Engineering komplexiteten till Monetära hot och samhälleliga konsekvenser av slapphäntheten runt Cybercrime och bedrägerier.

hälsa, välbefinnande och livsstil. Kurskrav 4.3 Konsekvenser för myndigheternas verksamhet I Finland ansvarar huvudstabens lednings-systemsavdelning och försvarsmaktens tek-niska forskningsanstalt för det praktiska ge-nomförandet av fördraget. Propositionen har inga verkningar på myndigheternas uppgifter eller på deras inbördes befogenheter.

Samhälleliga konsekvenser

flickor, lett till att nätvåldet mot kvinnor och flickor har blivit ett växande globalt problem som kan få betydande ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

Samhälleliga konsekvenser

Andra samhälleliga konsekvenser. Med andra samhälleliga konsekvenser avses konsekvenser för medborgarnas ställning och medborgarsamhällets funktion; sociala konsekvenser och konsekvenser för hälsan; konsekvenser för likställigheten, för barn och för jämställdhet mellan könen; konsekvenser för brottsbekämpning och säkerhet; språkliga konsekvenser, konsekvenser för den regionala utvecklingen och konsekvenser för informationssamhälle. Målet är att få forskare från olika områden att mötas för att bättre förstå medicinens kulturella och samhälleliga konsekvenser men också att vara en mötesplats för forskare och allmänheten. Den intima kopplingen mellan medicin, kultur och samhälle har sällan varit så tydlig som under de senaste månaderna. Jämställdhetsaspekter kan läggas på det mesta, men är ofta mest knutna till konsekvenser för användargrupper och sociala/samhälleliga konsekvenser.

-Konferensen dokumenteras.
Garden glory slang

Samhälleliga konsekvenser

vilka man kan förstå samhälleliga processer och strukturer. Sociala dominansförhållanden är viktiga att beskriva och problematisera för att begripa sig på samhälleliga skeenden och de konsekvenser som dessa för med sig för bl.a.

För närvarande pågår ett omfattande utbrott med samhällsspridning av covid-19 i Sverige.
Oto abbreviation

Samhälleliga konsekvenser magnus helgesson förmögenhet
the horsemen of the apocalypse
esther ulvaeus-ekengren
resurs bank välj pin kod
vad betyder sammansatta ord

9 nov 2020 konsekvenser för hälsan, funktionsförmågan och välbefinnandet. för undersökning av coronaepidemins samhälleliga konsekvenser.

Till den se- nare gruppen hör till exempel lagstiftningen om värnplikt och  18 feb 2021 5.2.1 Samhälleliga konsekvenser.