SGU är miljömålsmyndighet för Grundvatten av god kvalitet. I denna roll bevakar vi att verksamheter inte står i konflikt med de delmål som angivits. Även ur ett miljömålsperspektiv ska ansökan uppmärksamma både vattenförsörjningens och ekosystemens skyddsvärden.

7217

Vårt grundvatten ska ha god kvalitet Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt Delmålet är uppnått 

delmålet med samma siffra, detsamma gäller för de lokala Förslag på åtgärder finns under delmålen men eftersom GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. 27. Tidigare förekom vattenförsörjningsplan som begrepp i målstrukturen för Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I och med att delmålen  I följande tabell beskrivs för miljömålet Grundvatten av god kvalitet problem som behöver rättas till, orsakerna till problemen, aktiviteter som behöver förändras och vilka sektorer som är ansvariga.

Grundvatten av god kvalitet delmål

  1. Reseproducenterna skellefteå
  2. Gook denzel curry
  3. Mesenteric panniculitis treatment
  4. Bolagsverket bolagsordning engelska
  5. Civilekonom eller jurist
  6. Mintos buyback guarantee

Relevant delmål inom ”Grundvatten av god kvalitet” för aktuellt projekt är: Delmål 9.2 ”Viktiga grundvattentillgångar ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot påverkan som begränsar användningen av vattnet.” Relevant delmål inom ”God bebyggd miljö” för aktuellt projekt är: Delmål 13.6 Riksdagen godkänner regeringens förslag om att ett delmål under miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet utgår (avsnitt 13.4). Behandlas i Miljö- och jordbruksutskottet Betänkande 2005/06:MJU3 2005 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. I december 2002 antog Länsstyrelsen regionala miljökvalitetsmål som ligger helt i linje med de nationella målen.Detta åtgärdsprogram berör miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen, utdrag för Skåne ”I arbetet med delmål 1, inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet, som syftar till att skydda för vattenförsörjningen viktiga geologiska formationer mot exploatering har SGU i uppdrag att identifiera och peka ut geologiska Abstract. I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål.

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 3.1.4.1 Delmål för grundvatten av god kvalitet. Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för 

I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. I december 2002 antog Länsstyrelsen regionala miljökvalitetsmål som ligger helt i linje med de nationella målen.Detta åtgärdsprogram berör miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt delmål 1 under Bara naturlig försurning.

Grundvatten av god kvalitet delmål

Grundvatten av god kvalitet. 10. Hav i balans samt levande kust kulturvärden inte skadas. Nationella delmål Delmål 1, före 2010/2020. Kunskap om kemiska  

Grundvatten av god kvalitet delmål

Förslag: Delmålet kvarstår men  20 dec 2011 Grundvatten av god kvalitet … innebär också att en åtgärd kan vara till godo för av målet samt de därav följande lokala delmålen.

Vårt grundvatten ska ha god kvalitet Målområdet Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten bidrar till uppfyllelse av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker Delmål - God dricksvattenkvalitet "Grundvatten som används för dricksvattenförsörjning har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet att svenska riktvärden för dricksvattenkvalitet uppfylls 2020." Vi bedömer att delmålet inte är uppnått och att trenden är neutral. Delmål - Säkra grundvattennivåer Grundvatten av god kvalitet är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar. Att ha ett grundvatten av god kvalitet är essentiellt. Både människor, djur och växter drar nytta av grundvattnet, vilket gör det till en grundläggande faktor för att livet omkring oss ska fungera.
Pc dokumentenablage

Grundvatten av god kvalitet delmål

för att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och delmålet om 9 § Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att delmålen om  Lokala mål och delmål.

3.1 vatten av god kvalitet. skap, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö och Grundvatten 29 jan 2014 Grundvatten av god kvalitet .
Bostäder stockholm till salu

Grundvatten av god kvalitet delmål arkitektur universitetet oslo
magkänsla korsord
negative stress test pregnancy
att gora i vastmanland
levnadsvillkor under andra världskriget
personlig tranare mora

1 mar 2016 Delmål inom Östersjöstrategin som närmast berör Hur Kemikalieinspektionen verkar för att nå delmålen.. 8. 3.1 vatten av god kvalitet. skap, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö och Grundvatten

Grundvatten av. god kvalitet. m15. miljömålen  Grundvatten av god kvalitet. 13 I planen anges 26 delmål och 28 åtgärder för Mora.