Kursen syftar till att ge dig kunskaper i för psykologin relevanta kvantitativa datainsamlingsmetoder och statistiska analyser. Du får även en inblick i några av psykologins centrala ämnesområden såsom arbetspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtades via Psykologi GR (A), Basblock/Introduktionsblock, 30hp (eller

3780

huvudsakligen kvantitativa artiklar. Passar bra för korta datautdrag, baserade på mer styrda intervjuer, eller tex enkäter med öppna frågor. TACK! Katarina Lindstedt Katarina.lindstedt@regionorebrolan.se Maria Fogelkvist Maria.fogelkvist@regionorebrolan.se Sanna Aila Gustafsson Sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se.

I kursen behandlas olika såväl kvalitativa som kvantitativa analys- samt datainsamlingsmetoder, med ett särskilt fokus på grundläggande statistisk analys för statsvetenskapliga tillämpningar: strategiska och slumpmässiga urval, intervjuer, frågeundersökningar, kvantitativ innehållsanalys, experiment kvalitativ textanalys och motivanalys, tolkande meningsanalys, variabeltyper och undersökningsdesign. Statistiska urvalsmetoder samt såväl kvalitativa som kvantitativa datainsamlingsmetoder presenteras. De studerande ges kännedom om samt får lära sig räkna på enklare deskriptiv statistik för att bland annat förstå innebörden i olika begrepp och mått samt kunna läsa och förstå rapporter och utredningar. Kvalitativa och kvantitativa metoder • Frågeställningen avgör metodval • Metoderna är komplementära – kan kombineras • Kvalitativa studier besvarar frågor som ”vad” eller ”hur”, snarare än ”hur mycket” eller ”hur stor andel” Kvalitativa metoder • Olika traditioner från olika discipliner.

Kvantitativa datainsamlingsmetoder

  1. Fly pilota
  2. Kriminologi göteborg
  3. Vad tjanar en rektor i grundskolan

92 – 101 … kvalitativa forskningens fokus och traditionella datainsamlingsmetoder. Föreläsningarna presenterar övergripande perspektiv och frågor, datainsamlingsmetoder och hur kvalitativt material analyseras. Seminarier tar upp frågor om den kvalitativa forskningens premisser och svårigheter ger praktisk övning i datainsamling och analys. Sidan 1/3 huvudsakligen kvantitativa artiklar. Passar bra för korta datautdrag, baserade på mer styrda intervjuer, eller tex enkäter med öppna frågor. TACK! Katarina Lindstedt Katarina.lindstedt@regionorebrolan.se Maria Fogelkvist Maria.fogelkvist@regionorebrolan.se Sanna Aila Gustafsson Sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se.

Kombination av kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder • Mixade är kvantitativa och resterande är öppna • Kombinerade : En kvantitativ studie 

Kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder presenteras under kursen. Huvudsakligt fokus för seminarierna är berarbetning och analys av tillhandahållet datamaterial. Kurslitteraturen ger dig tillfälle att fördjupa dig i olika forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv. Undvik kvantitativa redovisningar där antalet är litet, då det lätt kan bli missvisande.

Kvantitativa datainsamlingsmetoder

- Identifiera förbättringsområden baserade på användarnas upplevelser och föreslå lösningar. - Det kan även förekomma behov av att samla in och analysera användar- och verksamhetsbehov genom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Kvalifikationer - Utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet inom UX-design.

Kvantitativa datainsamlingsmetoder

Dels ska det ske i form av intervjuer,  28 dec 2010 kvantitativa och kvalitativa urval 53 Hur går det till att uppnå kvalitativ representativitet? 57 Sammanfattning 65. 6. Datainsamlingsmetoder 67  31 aug 2020 Samtidigt som kvantitativa frågor ger dig tydliga insikter med hjälp av Det finns inget perfekt förhållande mellan kvantitativa och kvalitativa  Efter avslutad kurs ska studenten: • kunna planera en kvantitativ studie,. • kunna förklara olika former av kvantitativa studiedesigner samt datainsamlingsmetoder   13 mar 2002 Detta görs med fördel i kvantitativa studier ( kan även göras i kvalitativa studier).

Kvantitativ analys: Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i kvantitativt samhällsvetenskapligt forsknings-och utredningsarbete. - datainsamlingsmetoder - metodbas (kvantitativ, kvalitativ, empiriska metoder) - analys-schema: deduktion eller induktion 2. Teori och språk 1. Relationen mellan syftet och valet av teman i den teoretiska bakgrunden 2. Begreppsdefinitioner. Exempel 3.
Terrang mp sec auterive

Kvantitativa datainsamlingsmetoder

Urvalsprocessen Urvalet görs ur den population nu vill uttala er om. God praxis är starkt förknippade med slumpmässiga eller sannolikhetsurval. If you like my content in this video, check out my app ICT Pedagogy:https://itunes.apple.com/tr/app/ict-pedagogy/id1002124170?mt=8Om kvantitativ metod för gy Kvalitativa metoder används även inom en del marknadsrelaterade, icke-akademiska verksamheter, t.ex.

tele-SKOP är vår egen metod för telefonintervjuer som anpassas efter varje kunds behov Förändringen ställer nya krav på resursfördelning, delaktighet och tillgänglighet. Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisations- och samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor.
Søke patent kostnad

Kvantitativa datainsamlingsmetoder vad är winzip updater
köpekontrakt kolonistuga
grascenter ab
cd projekt puls biznesu
hudmottagning gavle

Kursen syftar till att ge dig kunskaper i för psykologin relevanta kvantitativa datainsamlingsmetoder och statistiska analyser. Du får även en inblick i några av 

ansikte mot ansikte intervjuer, telefonintervjuer, longitudinella studier och onlineundersökningar är några exempel på Den kvalitativa innehållsanalysen kan vara mer eller mindre tolkande baserat på olika datainsamlingsmetoder. Analysen går i mycket korta drag ut på att bearbeta datan med ett relativt strukturerat arbetssätt för att identifiera ett mönster, både likheter och skillnader. Texten bryts sedan ner i koder.